ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Eriksson Boutique
. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Clouse. Clouse erbjuder den här webbplatsen, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som finns tillgängliga från den här webbplatsen till dig som användare, under förutsättning att du godkänner alla villkor, bestämmelser, policyer och meddelanden som anges här.När du besöker vår webbplats och/eller köper något från oss använder du dig av vår "tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som anges här (och/eller som är tillgängliga via hyperlänkar) Dessa Användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, de som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll.


Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte komma åt eller använda webbplatsen eller dess tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.


Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i det nuvarande avtalet omfattas också av användarvillkoren. Du kan när som helst se den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera den här sidan för att se om den har ändrats. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till webbplatsen efter att ändringar har publicerats anses du acceptera dessa ändringar.

Vår butik ligger på Shopify Inc. De förser oss med en e-handelsplattform för att sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR WEBBUTIKEN

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du har uppnått myndighetsåldern i din stat eller provins eller att du använder webbplatsen med samtycke från din förälder eller vårdnadshavare. Genom att använda denna plattform bekräftar och godkänner du också att du har rätt att använda och/eller kontakta plattformen enligt gällande lag i din stat eller provins.
Du får inte använda våra produkter för olagliga eller otillåtna ändamål och du får inte heller bryta mot någon lag i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar) när du använder tjänsten.
Du får inte överföra maskar, virus eller destruktiv kod.
Överträdelse eller brott mot dessa villkor kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service när som helst av vilken anledning som helst.
Du förstår och godkänner att ditt innehåll (förutom kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och (a) kan överföras via olika nätverk och (b) kan ändras för att tillgodose tekniska krav från anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid när den överförs via nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av tjänsten, användningen av tjänsten eller tillgången till tjänsten eller någon kontakt på den webbplats genom vilken tjänsten tillhandahålls utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.
De rubriker som används i detta avtal är endast avsedda att underlätta och begränsar eller påverkar inte dessa villkor på annat sätt.


AVSNITT 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET.

Vi kan inte hållas ansvariga om informationen på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Materialet på denna webbplats är endast avsett för allmän information och bör inte användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, fullständiga eller uppdaterade informationskällor. Du ansvarar själv för att du förlitar dig på materialet på denna webbplats.
Den här webbplatsen kan innehålla viss föråldrad information. Föråldrad information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi är inte skyldiga att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka alla ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISERNA

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta vår tjänst (eller någon del eller något innehåll i den) när som helst utan föregående meddelande.
Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avstängning eller avbrytande av tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt).

Vissa produkter eller tjänster kan endast vara tillgängliga online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.
Vi har gjort allt för att så exakt som möjligt återge färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att färgvisningen på din datorskärm är korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med produkter. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster på denna webbplats är ogiltiga där de är förbjudna.
Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller tar emot kommer att motsvara dina förväntningar eller att fel i användningen kommer att rättas till.

AVSNITT 6 - RIKTIGHET AV FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATIONEN

Vi förbehåller oss rätten att avvisa alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta de köpta kvantiteterna per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs från eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som görs med samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar från distributörer eller återförsäljare efter eget gottfinnande.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.
AVSNITT 7 - VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte har någon övervakning, kontroll eller inflytande över.
Du bekräftar och godkänner att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg "i befintligt skick" och "i den mån de är tillgängliga" utan garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan godkännande av något slag. Vi har inget ansvar för eller i samband med din användning av valfria verktyg från tredje part.
Användningen av valfria verktyg som tillhandahålls på webbplatsen sker på egen risk och efter eget gottfinnande. Du bör försäkra dig om att du känner till och accepterar de villkor som gäller för de verktyg som tillhandahålls av relevanta tredjepartsleverantörer.
Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster kommer också att omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 - LÄNKAR TILL TREDJE PART

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.
Länkar från tredje part på denna webbplats kan leda dig till webbplatser från tredje part som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera innehållet eller riktigheten i, och garanterar inte och tar inte ansvar för, tredje parts material eller webbplatser eller andra tredje parts material, produkter eller tjänster.
Vi är inte ansvariga för eventuella skador som uppstår i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner relaterade till webbplatser från tredje part. Läs igenom tredjepartsleverantörens policy och praxis noggrant och se till att du förstår dem innan du gör en transaktion. Eventuella klagomål, anspråk, oro eller frågor om produkter från tredje part ska riktas till den tredje parten.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA BIDRAG.

Om du skickar in vissa bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) som svar på vår begäran eller utan begäran från oss, skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, via post eller på annat sätt (kollektivt kallade "kommentarer"), godkänner du att vi får redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda de kommentarer som du skickar in till oss i något medium när som helst utan begränsningar. Vi är inte och kommer inte att vara skyldiga (1) att hålla kommentarer konfidentiella, (2) att betala ersättning för kommentarer eller (3) att svara på kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi anser vara olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller som bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.
Du samtycker till att dina kommentarer inte kränker någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, sekretess, personliga rättigheter eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan störa driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller någon tredje part när det gäller ursprunget till en kommentar. Du är ensam ansvarig för dina kommentarer och för att de är korrekta. Vi tar inget ansvar och accepterar inget ansvar för kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 - PERSONUPPGIFTER

När du lämnar personlig information via butiken omfattas du av vår sekretesspolicy. Klicka här för att läsa vår sekretesspolicy.

AVSNITT 11 - FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Ibland finns det information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, vilket kan gälla produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera en beställning om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig, när som helst och utan föregående meddelande (även efter att du har skickat in din beställning). .
Vi åtar oss inte att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive, men inte begränsat till, prisinformation, såvida inte lagen kräver det. Inget angivet uppdateringsdatum i tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska användas som ett tecken på att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Utöver alla andra förbud som anges i Användarvillkoren är det förbjudet att använda Tjänsten eller dess innehåll: (a) för olagliga ändamål, (b) för att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga aktiviteter, (c) för att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar, (d) för att kränka eller skada våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förringa, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) lämna falsk eller vilseledande information, (g) ladda upp eller överföra virus eller andra typer av skadlig kod som används eller kan användas på ett sätt som stör funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) samla in eller spåra andras personuppgifter, i) skräppost, phishing, pharming, pretexting, spidering, crawling eller scraping, j) för obscena eller omoraliska syften, eller k) för att äventyra eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna användningarna.


AVSNITT 13 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER, BEGRÄNSNING AV ANSVAR.

Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara exakta eller tillförlitliga.
Du samtycker till att vi kan ta bort tjänsten från tid till annan på obestämd tid eller avsluta tjänsten när som helst utan förvarning.
Du samtycker uttryckligen till att din användning eller oförmåga att använda tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls till dig via Tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "i befintligt skick" för din användning, utan några uttryckliga framställningar, garantier eller villkor av något slag, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-infragmentering.
Under inga omständigheter ska Eriksson Boutique, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffskadliga, särskilda eller andra skador, följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorad vinst, förlorad inkomst, förlorade besparingar, förlorad data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de baseras på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller annan användning av tjänster eller produkter som tillhandahålls via tjänsten, eller för andra anspråk som på något sätt är relaterade till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till fel eller utelämnanden i något innehåll eller annan förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkter) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om de har informerats om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, är vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsat till den högsta tillåtna omfattningen enligt lag.

AVSNITT 14 - ANSVARSFRISKRIVNING FÖR SKADESTÅND

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Eriksson Boutique och våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partner, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla krav eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av att du bryter mot dessa användarvillkor eller dokumenten som de innehåller, eller att du bryter mot någon lag eller en tredje parts rättigheter.
AVSNITT 15 - AVSKILJBARHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa Användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som lagen tillåter och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa Användarvillkor. Detta fastställande ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och ansvar som uppstått före uppsägningsdatumet ska i alla avseenden fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal.
Dessa användarvillkor fortsätter att gälla tills de sägs upp av dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller om du slutar använda vår webbplats.
Om du, efter eget gottfinnande, bryter mot eller om vi misstänker att du har brutit mot något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du förblir ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdatumet; och/eller vi kan följaktligen neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del av dem).

AVSNITT 17 - HELA AVTALET

Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa Användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten. De ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, utan begränsning, tidigare versioner av användarvillkoren).
Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot författaren.


AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAGSTIFTNING

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Eriksson Boutique s.r.o, Kubisova 919/19, 182000 Prag 8, Tjeckien.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN

Du kan när som helst se den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för att se om den har ändrats. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till vår webbplats eller tjänsten efter det att ändringar av dessa användarvillkor har publicerats anses du ha godkänt dessa ändringar.

AVSNITT 20 - VILLKOR FÖR MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET FÖR SMS/MMS-MARKNADSFÖRING AV MOBILA MEDDELANDEN

ProductSieger (nedan kallat "vi", "oss", "vår") erbjuder ett program för mobila meddelanden (programmet), vars användning och deltagande du samtycker till enligt dessa villkor för mobila meddelanden och sekretesspolicy (avtalet). Genom att välja eller delta i något av våra program accepterar du och samtycker till att vara bunden av dessa villkor, inklusive, utan begränsning, ditt samtycke till att lösa eventuella tvister med oss genom bindande, individuell skiljedom enligt beskrivningen i avsnittet "Tvistlösning" nedan. Detta avtal är begränsat till programmet och är inte avsett att ändra andra villkor eller sekretesspolicy som kan styra förhållandet mellan dig och oss i andra sammanhang.

Användaranmälan: Programmet gör det möjligt för användare att ta emot SMS/MMS-mobilmeddelanden genom att uttryckligen anmäla sig till programmet, t.ex. genom online- eller app-baserade anmälningsformulär. Oavsett vilken opt-in-metod du använde för att delta i programmet godkänner du att detta avtal gäller för ditt deltagande i programmet. Genom att delta i programmet samtycker du till att få automatiserade eller förinspelade mobilmeddelanden med marknadsföring på det telefonnummer som är kopplat till din registrering och du förstår att det inte krävs något samtycke för att göra ett köp från US. Även om du samtycker till att ta emot meddelanden som skickas med hjälp av ett system för automatisk uppringning, ska ovanstående inte tolkas som att något eller några av våra mobilmeddelanden skickas med hjälp av ett system för automatisk telefonuppringning ("ATDS" eller "autodialer"). Meddelande- och dataavgifter kan tillkomma.

Användarens avhopp: Om du inte längre vill delta i programmet eller inte längre godkänner detta avtal, samtycker du till att svara på alla mobilmeddelanden från oss med STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE eller EXIT för att avbryta programmet. Du kan få ytterligare ett mobilmeddelande där du bekräftar ditt beslut att avstå från att använda tjänsten. Du förstår och godkänner att ovanstående alternativ är de enda rimliga metoderna för att avsluta programmet. Du förstår och godkänner vidare att alla andra metoder för att avsluta, inklusive men inte begränsat till att skicka textmeddelanden med andra ord än de som anges ovan eller att muntligen be en av våra anställda att ta bort dig från vår lista, inte är en lämplig metod för att avsluta.

Meddelande och skadeståndsskyldighet: Om du när som helst har för avsikt att avsluta användningen av det mobiltelefonnummer med vilket du har prenumererat på programmet, inklusive uppsägning av din serviceplan eller försäljning eller överföring av telefonnumret till en annan part, samtycker du till att slutföra den process för avregistrering av användaren som beskrivs ovan innan du avslutar din användning av mobiltelefonnumret. Du förstår och godkänner att ditt samtycke till detta är en integrerad del av dessa villkor. Du samtycker vidare till att om du slutar använda ditt mobiltelefonnummer utan att meddela oss om en sådan ändring, samtycker du till att ansvara för alla kostnader (inklusive advokatarvoden) och skulder som vi eller någon annan part som hjälper till med leveransen av mobilmeddelandena ådrar sig till följd av anspråk från personer som senare tilldelas det mobiltelefonnumret. Denna skyldighet och detta avtal gäller för varje annullering eller uppsägning av ditt avtal om att delta i något av våra program.

DU SAMTYCKER TILL ATT ERSÄTTA, FÖRSVARA OCH HÅLLA OSS SKADESLÖSA FRÅN ALLA KRAV ELLER ANSVAR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ATT DU INTE MEDDELAR OSS OM ÄNDRINGAR I DEN INFORMATION DU TILLHANDAHÅLLER, INKLUSIVE ALLA KRAV ELLER ANSVAR ENLIGT TELEFONKONSUMENTSKYDDSLAGEN, 47 U. S.C. § 227, et seq, eller liknande statliga och federala lagar och alla bestämmelser däri som uppstår när vi försöker kontakta dig på det mobiltelefonnummer som du har uppgett.

Programbeskrivning: Utan att begränsa programmets räckvidd kan användare som anmäler sig förvänta sig att få nyheter om marknadsföring och försäljning av digitala och fysiska produkter, tjänster och evenemang.

Kostnad och frekvens: Meddelande- och dataavgifter kan tillkomma. Programmet innehåller återkommande mobilmeddelanden, och ytterligare mobilmeddelanden kan skickas regelbundet baserat på din interaktion med oss.

Instruktioner för kundtjänst: Om du vill ha hjälp med programmet kan du skicka ett SMS med texten "HELP" till det nummer som du fick meddelanden från eller skicka ett e-postmeddelande till oss på följande adress.

support@ErikssonBoutique.com. Observera att det inte är möjligt att använda denna e-postadress för att välja bort programmet. Avstängningar måste lämnas in i enlighet med de förfaranden som beskrivs ovan.

Upplysning om MMS: Programmet kommer att skicka SMS-TM:s (meddelandeavslut) om din mobila enhet inte har stöd för MMS-meddelanden.

Vår friskrivning från garanti: Programmet tillhandahålls i befintligt skick och är kanske inte tillgängligt i alla områden vid alla tidpunkter och kan upphöra att fungera om din mobiltjänstleverantör gör ändringar av produkter, programvara, täckning eller andra ändringar. Vi är inte ansvariga för eventuella förseningar eller fel i mottagandet av mobilmeddelanden i samband med detta program. Leverans av mobilmeddelanden beror på effektiv överföring från din mobiltjänstleverantör/nätverksoperatör och ligger utanför vår kontroll. T-Mobile ansvarar inte för försenade eller olevererade mobilmeddelanden.

Krav på abonnenter: Du måste ha en egen trådlös enhet som kan ta emot/överföra tvåvägsmeddelanden, använda en deltagande trådlös operatör och vara en användare av en trådlös tjänst med textmeddelandetjänst. Alla mobiltelefonleverantörer erbjuder inte den tjänst som krävs för att delta. Kontrollera telefonens funktioner för specifika instruktioner om textmeddelanden.

Åldersbegränsning: Du får inte använda eller delta i plattformen om du är under tretton (13) år. Om du använder eller deltar i Plattformen och är mellan tretton (13) och arton (18) år måste du ha tillstånd från din förälder eller vårdnadshavare för att göra det. Genom att använda Plattformen bekräftar och godkänner du att du inte är under tretton (13) år, är mellan tretton (13) och arton (18) år och har tillåtelse från din förälder eller vårdnadshavare att använda Plattformen eller att du är myndig i ditt land. Genom att använda eller interagera med plattformen bekräftar och godkänner du vidare att du har rätt att använda och/eller interagera med plattformen enligt tillämplig lag i din jurisdiktion.

Förbjudet innehåll: Du bekräftar och samtycker till att inte skicka något förbjudet innehåll via plattformen. Förbjudet innehåll omfattar:

Bedräglig, ärekränkande, skandalös, hotfull, trakasserande eller stötande verksamhet;
Anstötligt innehåll, inklusive profanitet, obscenitet, liderlighet, våld, fanatism, hat och diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder;
Piratkopierade datorprogram, virus, maskar, trojanska hästar eller annan skadlig kod;
Alla produkter, tjänster eller annonser på vilka produkten, tjänsten eller annonsen tas emot är olagliga;
Allt innehåll som innehåller och/eller bygger på personlig hälsoinformation som skyddas enligt Health Insurance Portability and Accountability Act/"HIPAA" eller Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act/"HITEC "Act, och
Allt annat innehåll som är förbjudet enligt gällande lag i den jurisdiktion från vilken meddelandet skickas.

  Lösning av tvister: Om en tvist, ett anspråk eller en kontrovers uppstår mellan dig och oss, eller mellan dig och Stodge, LLC d/b/a Postscript eller någon annan tredjepartsleverantör som agerar för vår räkning för att leverera mobilmeddelanden inom ramen för programmet, och som uppstår på grund av eller är relaterad till ett federalt eller statligt lagstadgat anspråk, common law-krav, detta avtal, eller överträdelse, uppsägning, verkställighet, tolkning eller giltighet av det, inklusive fastställandet av räckvidden eller tillämpligheten av detta skiljeavtal, ska sådana tvister, krav eller kontroverser, i den utsträckning som lagen tillåter, lösas genom skiljedom i Prag inför en skiljedomare.

  Parterna är överens om att låta tvisten bli föremål för bindande skiljedom i enlighet med American Arbitration Associations ("AAA") kommersiella skiljedomsregler. Om inget annat anges i detta avtal ska skiljemannen tillämpa den materiella lagen i det federala rättsliga distrikt där ProductSieger har sitt huvudsakliga verksamhetsställe, utan hänsyn till dess lagvalsregler. Inom tio (10) kalenderdagar efter det att skiljedomsbeslutet har delgivits en part ska parterna gemensamt välja en skiljeman med minst fem års erfarenhet i denna egenskap och som har kunskap om och erfarenhet av tvistens ämne. Om parterna inte kommer överens om en skiljeman inom tio (10) kalenderdagar kan en part begära att AAA utser en skiljeman som måste uppfylla samma krav på erfarenhet. I händelse av en tvist ska skiljemannen besluta om verkställbarheten och tolkningen av detta skiljeavtal i enlighet med Federal Arbitration Act/"FAA". Parterna är dessutom överens om att AAA:s regler för nödåtgärder ska tillämpas i stället för att begära ett föreläggande från en domstol. Skiljedomarens beslut ska vara slutgiltigt och bindande, och ingen av parterna ska ha någon rätt att överklaga, med undantag för vad som föreskrivs i avsnitt 10 i FAA. Varje part ska betala sin andel av arvodet till skiljemannen och administrationen av skiljedomsförfarandet, men skiljemannen ska ha befogenhet att beordra en part att betala alla eller en del av dessa arvoden som en del av ett välmotiverat beslut. Parterna är överens om att skiljemannen ska ha befogenhet att bevilja advokatarvoden endast i den utsträckning som uttryckligen tillåts enligt lag eller avtal. Skiljemannen ska inte ha befogenhet att bevilja straffskadestånd, och varje part avstår härmed från all rätt att söka eller kräva straffskadestånd i samband med tvister som löses genom skiljedom. Parterna är överens om att skiljemannaförfarande endast ska ske på individuell basis, och detta avtal tillåter inte gruppskiljemannaförfarande eller krav som framställs som kärande eller gruppmedlem i ett grupp- eller representativt skiljeförfarande. Med undantag för vad som krävs enligt lag får varken en part eller skiljemannen avslöja förekomsten, innehållet eller resultatet av ett skiljeförfarande utan båda parters skriftliga samtycke i förväg, utom för att skydda eller fullfölja ett rättsligt anspråk. Om någon bestämmelse i detta avsnitt är ogiltig, olaglig eller ogenomförbar i någon jurisdiktion ska sådan ogiltighet, olaglighet eller ogenomförbarhet inte påverka någon annan bestämmelse i detta avsnitt eller göra en sådan bestämmelse ogiltig eller ogenomförbar i någon annan jurisdiktion. Om en tvist av någon anledning skulle föras till domstol i stället för till skiljedom, avstår parterna härmed från all rätt till en rättegång med jury. Denna skiljedomsklausul ska fortsätta att gälla även efter uppsägning eller annullering av ditt avtal om att delta i något av våra program.

  Övrigt: Du garanterar och representerar för oss att du har alla nödvändiga rättigheter, befogenheter och auktoritet för att godkänna dessa villkor och för att fullgöra dina skyldigheter enligt detta avtal, och att inget i detta avtal eller i fullgörandet av dessa skyldigheter kommer att leda till att du bryter mot något annat avtal eller någon annan skyldighet. Om någon av parterna inte utövar någon av de rättigheter som föreskrivs i detta avtal i något avseende ska detta inte anses vara ett avstående från ytterligare rättigheter enligt detta avtal. Om någon bestämmelse i detta avtal befinns vara ogenomförbar eller ogiltig ska denna bestämmelse begränsas eller upphävas i den minsta utsträckning som krävs för att detta avtal i övrigt ska förbli fullt giltigt, effektivt och verkställbart. Alla nya funktioner, ändringar, uppdateringar eller förbättringar av programmet kommer att omfattas av detta avtal om inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra detta avtal från tid till annan. Alla uppdateringar av detta avtal kommer att meddelas dig. Du bekräftar att det är ditt ansvar att se över detta avtal från tid till annan och att vara medveten om alla sådana ändringar. Genom att fortsätta att delta i programmet efter sådana ändringar godkänner du detta avtal i dess ändrade form.

  AVSNITT 21 - BETALNINGSVILLKOR

  "I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, erbjuder vi följande betalningsalternativ. Betalning ska ske till Klarna i varje enskilt fall:

  Faktura: Betalningstiden är [14] dagar från den dag då varan/biljetten/ eller, för andra tjänster, tillhandahållandet av tjänsten avsänds. De fullständiga fakturavillkoren för de länder där denna betalningsmetod är tillgänglig finns här: Tyskland, Österrike
  Avbetalningsköp: Med Klarnas finansieringstjänst kan du betala ditt köp i fasta eller flexibla månadsavbetalningar enligt de villkor som anges i kassan. Avbetalningen förfaller i slutet av varje månad efter att Klarna skickat en månadsfaktura till dig. För mer information om delbetalning, inklusive villkor och standardinformation om europeiska konsumentkrediter för de länder där denna betalningsmetod är tillgänglig, klicka här (endast tillgänglig i de angivna länderna): Tyskland, Österrike
  Sofortüberweisung: Finns i Tyskland, Österrike. Ditt konto debiteras omedelbart efter att du har gjort beställningen.
  Direktdebitering: Finns i Tyskland och Österrike. Debiteringen sker efter att varorna har skickats. Du kommer att informeras om datumet via e-post.
  Kreditkort (Visa/Mastercard): Finns i Tyskland och Österrike. Debiteringen sker efter att varorna har skickats.
  Användning av betalningsmetoderna faktura, hyrköp och autogiro kräver en positiv kreditbedömning. I detta avseende vidarebefordrar vi dina uppgifter till Klarna för adress- och kreditvärdighetskontroller som en del av köpet och behandlingen av köpeavtalet. Vi kan endast erbjuda dig de betalningsmetoder som är tillåtna enligt resultatet av kreditprövningen. Mer information och Klarnas användarvillkor finns här. Allmän information om Klarna hittar du här. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Klarna i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser och enligt vad som anges i Klarnas sekretesspolicy."